Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch trực tết Ất Mùi năm 2015

Lịch trực tết Ất Mùi năm 2015

34
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH TRỰC TẾT ẤT MÙI NĂM 2015

 

TT Thời gian Người trực Chức vụ Điện thoại
1 Thứ 6

Ngày 13/02/2015

Nguyễn Đức Khanh Phó BT Đoàn trường 0986913419
2 Thứ 7

Ngày 14/02/2015

Nguyễn Viết Chính Tổ trưởng tổ vật lí – KTCN 01656643663
3 Chủ nhật

Ngày 15/02/2015

Nguyễn Thanh Du Thư ký nhà trường 0984478006
4 Thứ 2

Ngày 16/02/2015

Nguyễn Hữu Quế Tổ trưởng tổ Sử-GDCD 0977664154
5 Thứ 3

Ngày 17/02/2015

Huỳnh Bảo Luân BT Đoàn trường 0906500083
6 Thứ 4

Ngày 18/02/2015

Nguyễn Tiến Dũng Phó Hiệu trưởng 0982434113
7 Thứ 5

Ngày 19/02/2015

Nguyễn Thanh Dũng Phó Hiệu trưởng 0982244861
8 Thứ 6

Ngày 20/02/2015

Bùi Văn Chương Hiệu trưởng 0905020041
9 Thứ 7

Ngày 21/02/2015

Đào Công Vinh Tổ trưởng tổ ngoại ngữ 0935838076
10 Chủ nhật

Ngày 22/02/2015

Phạm Văn Thắng Tổ trưởng tổ TD-QP 0948713577
11 Thứ 2

Ngày 23/02/2015

Hoàng Trọng Lập Chủ tịch công đoàn 0905182159

 

Ea Kar, ngày 09 tháng 02 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Chương