Trang chủ Tin nhà trường Link nhập thông tin học sinh năm học 2022-2023

Link nhập thông tin học sinh năm học 2022-2023

178

Thông báo

Để nhà trường có số liệu báo cáo tình hình học sinh đầu năm học về Sở Giáo dục và Đào tạo, đề nghị mỗi học sinh tự nhập các thông tin của mình theo mẫu. 

– Link nhập thông tin: https://forms.office.com/r/DDGBDEC4dB

– Thời gian hoàn thành nhập thông tin: chậm nhất trong ngày 15/10/2022.

Trân trọng cảm ơn.