Trang chủ HSG cấp tỉnh Mẫu đăng ký thi HSG cấp tỉnh năm học 2018-2019

Mẫu đăng ký thi HSG cấp tỉnh năm học 2018-2019

503

Lưu ý:

  • Mỗi môn tối đa không quá 6 học sinh, GV bồi dưỡng chú ý đến chất lượng giải.
  • Học sinh dự thi có xếp loại Học lực và Hạnh kiểm HKI năm học 2018- 2019 từ Khá trở lên.
  • Mỗi học sinh dự thi nộp 01 bản Giấy khai sinh photo và 2 ảnh 3X4.
  • Danh sách nộp về cô Phạm Thị Dinh qua email: dinhengt@yahoo.com.vn; hạn chót Thứ Hai ngày 04/032019.
  • Thời gian dự thi ngày 20/03/2019 tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Du