Trang chủ Biễu mẫu hành chính Mẫu đơn xin kiểm tra bổ sung năm học 2019-2020

Mẫu đơn xin kiểm tra bổ sung năm học 2019-2020

558
  • Với đơn xin kiểm tra bù học kỳ 1, năm học 2019-2020: Đơn xin kiểm tra bổ sung được tập hợp theo đơn vị lớp và nộp cho thầy Nguyễn Đức Khanh trước 11h00, thứ 4 ngày 25/12/2019.
  • Học sinh vắng thi không nộp đơn xin kiểm tra bổ sung coi như không tham gia kiểm tra lại, nhà trường cho điểm KHÔNG vào cột vắng.
  • Kế hoạch kiểm tra bù: tổ chức kiểm tra bù vào lúc 7h30 thứ 5 ngày 26/12/2019 tại phòng hội đồng (nếu có – theo danh sách đơn học sinh).Tải về file này: (Mau-don-xin-kiem-tra-bu.docx, 17KB)