Trang chủ Hình ảnh - Thơ văn Một vài hình ảnh của hoạt động chào mừng Ngày thành lập...

Một vài hình ảnh của hoạt động chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3/2012

132

Kỉ niệm 81 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/1012). Sáng chủ nhật ngày 25/3/2012 Đoàn trường THPT Ngô Gia Tự tổ chức các hoạt động chào mừng như: Làm tập san, nhảy bao bố , ngậm nước phun chai, thiết kế thời trang, kéo co.

Kết quả:

1. NHẢY BAO BỐ

1. NHẢY BAO BỐ

Khối 10:

Nhất: CĐ 10T2

Nhì: CĐ 10T3

Ba: CĐ 10T11

Khối 11:

Nhất: CĐ 11T1

Nhì: CĐ 11T8

Ba: CĐ 11T11

Khối 12:

Nhất: CĐ 12T4

Nhì: CĐ 12T6

Ba: CĐ 12T1

2. NGẬM NƯỚC PHUN CHAI

2. NGẬM NƯỚC PHUN CHAI

Khối 10:

Nhất: CĐ 10T9

Nhì: CĐ 10T2

Ba: CĐ 10T7

Khối 11:

Nhất: CĐ 11T10

Nhì: CĐ 11T5

Ba: CĐ 11T14

Khối 12:

Nhất: CĐ 12T6

Nhì: CĐ 12C3

Ba: CĐ 12C1

3. THIẾT KẾ THỜI TRANG

3. THIẾT KẾ THỜI TRANG

Khối 10:

Nhất: CĐ 10T3

Nhì: CĐ 10T5

Ba: CĐ 10T2

KK: CĐ 10T1 và CĐ 10T8

Khối 11:

Nhất: CĐ 11T1

Nhì: CĐ 11T2

Ba: CĐ 11T7

KK: CĐ 11T5 và CĐ 11T13

Khối 12:

Nhất: CĐ 12T1

Nhì: CĐ 12T4

Ba: CĐ 12T7

KK: 12T6

4. KÉO CO

4. KÉO CO:

Khối 10

Nhất: CĐ 10T14

Nhì: CĐ 10T3

Ba: CĐ 10T1 và CĐ 10T8

Khối 11:

Nhất: CĐ 11T1

Nhì: CĐ 11T3

Ba: CĐ 11T12 và 11T10

Khối 12:

Nhất: CĐ 12T4

Nhì: CĐ 12T8

Ba: CĐ 12T3 và CĐ 12T6

5. TẬP SAN

5. TẬP SAN

Khối 10:

Nhất: CĐ 10T5

Nhì: CĐ 10T3

Ba: CĐ 10T1

KK: CĐ 10T4

Khối 11:

Nhất: CĐ 11T5

Nhì: CĐ 11T4

Ba: CĐ 11T2

KK: CĐ 11T3

Dưới đây là một vài hình ảnh của hoạt động