Trang chủ Hình ảnh - Thơ văn Một vài hình ảnh của hội thi cắm hoa chào mừng ngày...

Một vài hình ảnh của hội thi cắm hoa chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 (18-10-2015)

150

Một vài hình ảnh của hội thi:

Kết quả hội thi:

Khối 10:

Nhất: Lớp 10B1

Nhì: Lớp 10B10; 10B11

Ba: Lớp 10B7; 10B12

KK: Lớp 10B2; 10B5; 10B8

Khối 11:

Nhất: Lớp 11A9

Nhì: Lớp 11A2; 11A11

Ba: Lớp 11A1; 11A7

KK: Lớp 11A3; 11A4; 11A13

Khối 12:

Nhất: Lớp 12T13

Nhì: Lớp 12T1, 12T14

Ba: Lớp 12T4; 12T7

KK: Lớp 12T2; 12T5; 12T12