Trang chủ Hình ảnh - Thơ văn Một vài hình ảnh trong các hoạt động phong trào của nhà...

Một vài hình ảnh trong các hoạt động phong trào của nhà trường HK1, 2015-2016

94
  1. Kỷ niệm 33 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2015 (tại Sở GD&ĐT)
Ky niem 33 nam ngay 20-11-2015
Các đơn vị nhận Bằng khen của UBND Tỉnh năm học 2014-2015

2. Đang tiếp tục cập nhật….