Trang chủ Các PT, hội thi khác Phát động Cuộc thi trực tuyến “Công dân với pháp luật về...

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Công dân với pháp luật về bảo vệ môi trường”

161

Thực hiện Công văn số 862/SGDĐT-TTr, ngày 30/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về triển khai Cuộc thi “Công dân với pháp luật về bảo vệ môi trường”;

Đề nghị thầy cô giáo, các em học sinh nghiên cứu thể lệ Cuộc thi để hưởng ứng, tham gia.Tải về file này: (The-le-cuoc-thi-truc-tuyen-Cong-dan-voi-phap-luat-ve-bao-ve-moi-truong-1.pdf, 2.7MB)