Trang chủ Các PT, hội thi khác Phát động tham gia Cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ...

Phát động tham gia Cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ I năm học 2015-2016

257

gthd2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

Số: 93/2015/TB-NGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Ea Kar, ngày 14 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO
V/v phát động tham gia Cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ I

năm học 2015-2016

 

Thực hiện công văn số 1393/SGDĐT-PCCTHSSV, ngày 12/11/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc phát động tham gia Cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ I năm học 2015-2016,

Trường THPT Ngô Gia Tự thông báo đến toàn thể học sinh nhà trường tham gia hưởng ứng cuộc thi, cụ thể như sau:

Cuộc thi “Giao thông học đường” do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ GD&ĐT, Tổng cục Đường bộ, Báo Giao thông phối hợp cùng Công ty CP Trò chơi Giáo dục Trực tuyến (Egame) phát động giành cho học sinh THPT trên toàn quốc.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực, góp phần giáo dục kiến thức, kỹ năng, văn hóa ứng xử cho học sinh khi tham gia giao thông, giúp các em tiếp cận với các kiến thức về an toàn giao thông một cách gần gũi, tự nhiên theo một hình thức tuyên truyền mới, nhẹ nhàng và hấp dẫn.

Đề thi của Giao thông học đường được thể hiện phong phú dưới nhiều hình thức: dạng chữ, ảnh, 3D,… Qua đó, nhiều tình huống giao thông được mô tả sinh động, giúp người thi dễ hình dung.

Nội dung câu hỏi bám sát vào các tình huống giao thông thường gặp trong đời sống, trở thành những hướng dẫn, những bài học bổ ích, giúp các em nhận biết các tình huống giao thông nguy hiểm và có các kỹ năng phòng tránh.

Cuộc thi sẽ được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm, với 03 vòng: vòng thi cấp trường, cấp tỉnh/thành phố và vòng thi chung kết toàn quốc.

Thời gian diễn ra cuộc thi: Từ ngày 26/10/2015 – 30/4/2016.

Thí sinh đăng ký tài khoản và thi trực tuyến trên website http://giaothonghocduong.com.vn

Đây là Cuộc thi nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT cho học sinh với mục đích đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về ATGT và giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Vì vậy, trường THPT Ngô Gia Tự khuyến khích tất cả học sinh tích cực tham gia.

 

                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                           

                                                                                                                        (đã ký)

                                                                                                   

          Nguyễn Thanh Dũng