Trang chủ Kế hoạch công tác Phiếu đồng ý tham gia tiêm văcxin COVID-19

Phiếu đồng ý tham gia tiêm văcxin COVID-19

290

Lưu ý: Bố/mẹ hoặc người giám hộ học sinh ký đồng ý tham gia tiêm văcxin Covid-19 thì học sinh mới được tiêm. 

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/5.-Phu-luc-QD-5002-BYT-HD-KHAM-SANG-LOC-TRE-EM-PHIEU-DONG-Y.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]