Trang chủ Nổi bật Quy chế, chương trình bồi dưỡng thường xuyên

Quy chế, chương trình bồi dưỡng thường xuyên

356

Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành:  Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT ra ngày 12/11/2019 về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên, thực hiện từ năm học 2019 – 2020.

Quý thầy cô nghiên cứu kỹ thông tư để thực hiện tốt.

TT 19/2019/TT-BGDĐT

TT 17/2019/TT-BGDĐT