Trang chủ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023

558

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo, về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPTTải về file này: (2_Văn-bản-hợp-nhất_Quy-chế-thi-TN-THPT.pdf, 1.8MB)