Trang chủ Tin nhà trường Quy trình chuyển trường hợp mắc COVID-19 (F0) đến các bệnh viện...

Quy trình chuyển trường hợp mắc COVID-19 (F0) đến các bệnh viện được phân công tiếp nhận điều trị

106Tải về file này: (V.v_quy_trinh_chuyen_ca_mac_COVID-19_F0_den_cac_co_so_phan_cong_dieu_tri_Bs_Huyen_update_29072021080419.pdf, 780KB)