Trang chủ Nổi bật Smart Test phiên bản mới và công cụ hỗ trợ chuyển đổi...

Smart Test phiên bản mới và công cụ hỗ trợ chuyển đổi câu hỏi về cấu trúc Smart Test

30809

Smart Test phiên bản mới: Sửa lỗi đổi mã đề, tạo đề bài thi tổ hợp, cải thiện giao diện trực quan thuận lợi hơn.

Tải về Smart Test phiên bản mới:

 https://drive.google.com/file/d/1F5kzE_wsqjwMS6flOhzC71RGDiuXW9RJ/view?usp=sharing

 


Tải về công cụ hỗ trợ chuyển đổi câu hỏi về cấu trúc Smart Test của thầy Trần Ngọc Lam – THPT Trần Đại Nghĩa- Đắk Lắk: 

https://drive.google.com/file/d/1iVgFQynekOvMyRWI52y_eRWuvjk26EyG/view?usp=sharing