Trang chủ Bài giảng điện tử Tài khoản Teams mới và Khảo sát dạy học trực tuyến

Tài khoản Teams mới và Khảo sát dạy học trực tuyến

1315

1. Thầy cô tải về Tài khoản Teams mới (tên miền: ngt.edu.vn) của mình nhé. Thống nhất, từ ngày 20/4/2020, trường chúng ta sẽ dùng tài khoản mới này để dạy và học.

Tải về tài khoản Teams: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/DSTK_Teams_GV.zip

Mật khẩu mở file xem ở tin nhắn smas

Lý do vì sao dùng tài khoản mới: Tài khoản mới này trường ta có quyền quản trị nên sẽ cấp lại mật khẩu dễ dàng. Từ tuần sau, thống nhất giáo viên và học sinh sẽ dùng tài khoản mới này đăng nhập để dạy và học trên Teams thầy cô nhé.

Hướng dẫn: Thầy cô và các em học sinh thoát (log out) tài khoản O365 cũ (tên miền: daklak.itrithuc.vn) và đăng nhập với tài khoản mới (tên miền: ngt.edu.vn).

2. Thầy cô Cho ý kiến về dạy học riêng từng lớp hay gộp môn ở các lớp tại link này nhé: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cdS6ebMvBUWOSqCic5EIUyQ80dEEUy5Kj2_xKH5S-OVUNFRRQ0tPVThKREpBQ081NkNVV1ZYUDgzVS4u

 

Cảm ơn thầy cô.