Trang chủ Văn bản Tài liệu phục vụ tập huấn chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Tài liệu phục vụ tập huấn chuẩn nghề nghiệp giáo viên

175

Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thôngTải về file này: (THONG-TU-30-2009TT-BGDĐT-VA-CONG-VAN-660BGDĐT-NGCBQLGD-QUI-DINH-CHUAN-NNGV.doc, 474KB)

Tải về tài liệu:

Tài liệu 1 (Kế hoạch giáo dục):  [Download not found]

Tài liệu 2 (Kế hoạch dạy học): [Download not found]

Tài liệu 3 (Phối hợp cộng đồng): [Download not found]

Tài liệu 4 (Tổ chức các hoạt động): [Download not found]