Trang chủ Văn bản Tài liệu phục vụ tập huấn chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Tài liệu phục vụ tập huấn chuẩn nghề nghiệp giáo viên

98

Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thôngTải về file này: (THONG-TU-30-2009TT-BGDĐT-VA-CONG-VAN-660BGDĐT-NGCBQLGD-QUI-DINH-CHUAN-NNGV.doc, 51KB)

Tải về tài liệu:

Tài liệu 1 (Kế hoạch giáo dục): 

Tài liệu 2 (Kế hoạch dạy học):

Tài liệu 3 (Phối hợp cộng đồng):

Tài liệu 4 (Tổ chức các hoạt động):