Trang chủ Sáng tạo khoa học kỹ thuật Tài liệu tham khảo và các hướng dẫn cho cuộc thi sáng...

Tài liệu tham khảo và các hướng dẫn cho cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật 2020

688
SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT 2020
Quý thầy cô và các em học sinh tải về tài liệu tham khảo ở link: https://drive.google.com/file/d/13jkfoxIQ_O7errJsxwshyDMMZr2KivnM/view?usp=sharing