Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Các cuộc thi, hội thi

Thông báo: Các cuộc thi, hội thi

387

CV Tuyên truyền, tổ chức phát động và tham gia các Cuộc thi, Hội thiTải về file này: (CV-to-chu-phat-dong-va-tham-gia-cac-cuoc-thi.pdf, 440KB)

KH tổ chức hội thi trực tuyến “Tôi – Người Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2023Tải về file này: (Ke-hoach.pdf, 2.59MB)

 

Thông báo Cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2023Tải về file này: (22-MTNATL-TLMTUD.pdf, 1.77MB)

CV phát động Cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” lần thứ VIITải về file này: (03-CV-PVP.pdf, 2.59MB)

* Thời gian thi hội thi trực tuyến “Tôi – Người Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2023:

+ Chủ đề 1: Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 16/02/2023

+ Chủ đề 2: Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 23/02/2023

+ Chủ đề 3: Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 02/3/2023

+ Chủ đề 4: Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 09/3/2023

* Hạn chót nộp bài tham gia Cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2023: 10/4/2023

* Thời gian nộp bài tham gia Cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” lần thứ VII: Từ ngày 01/02/2023 đến ngày 15/10/2023