Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Các cuộc thi, hội thi

Thông báo: Các cuộc thi, hội thi

387

CV Tuyên truyền, tổ chức phát động và tham gia các Cuộc thi, Hội thi

KH tổ chức hội thi trực tuyến “Tôi – Người Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2023

 

Thông báo Cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2023

CV phát động Cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” lần thứ VII

* Thời gian thi hội thi trực tuyến “Tôi – Người Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2023:

+ Chủ đề 1: Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 16/02/2023

+ Chủ đề 2: Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 23/02/2023

+ Chủ đề 3: Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 02/3/2023

+ Chủ đề 4: Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 09/3/2023

* Hạn chót nộp bài tham gia Cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2023: 10/4/2023

* Thời gian nộp bài tham gia Cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” lần thứ VII: Từ ngày 01/02/2023 đến ngày 15/10/2023