Trang chủ Tags Hội thi

Hội thi

Thông báo: Các cuộc thi, hội thi

 * Thời gian thi hội thi trực tuyến "Tôi - Người Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2023:+ Chủ đề 1: Từ...

Kế hoạch Hội thi Dân vũ học sinh lần thứ I năm 2016

Kế hoạch Hội thi Dân vũ học sinh lần thứ I năm 2016
2011-cdvg-1

Hội thi cán bộ công đoàn giỏi ngành Giáo dục năm 2011

Hội thi cán bộ công đoàn viên giỏi năm 2011 do Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk tổ chức đã được diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17/4/2011 tại Sở GD&ĐT Đắk Lắk.