Trang chủ Tin nhà trường Thông báo cập nhật thông tin chính sách học sinh để báo...

Thông báo cập nhật thông tin chính sách học sinh để báo cáo Sở GD&ĐT năm học 2016-2017

70

THÔNG BÁO

Về việc cập nhật thông tin chính sách học sinh để báo cáo Sở GD&ĐT

 

Để có dữ liệu báo cáo Sở GD&ĐT, Nhà trường đề nghị quý thầy cô giáo chủ nhiệm các lớp cập nhật thông tin học sinh của lớp mình vào phần mềm Quản lý học sinh nhà trường.

Lưu ý, cập nhật chính xác chế độ của các em để Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, quyết toán về kinh phí hỗ trợ học sinh.

Thời gian cập nhật: Hạn cuối ngày 29/9/2016. (Mong quý thầy cô cập nhật thông tin đúng tiến độ để không mất quyền lợi của các em học sinh)

 

Hướng dẫn cập nhật thông tin học sinh:

1. Quý thầy cô đăng nhập vào phần mềm Quản lý học sinh.

2. Chọn menu lệnh: Giáo viên \ Quản lý dữ liệu \ Danh sách học sinh

tths-0

3. Click đúp vào tên từng học sinh để mở ra cửa sổ cập nhật thông tin của từng em.

tths-0a

 

 

4. Trong hộp thoại cập nhật thông tin học sinh, quý thầy cô lưu ý 3 vùng được khoanh đỏ (chính là nơi cập nhật thông tin chính sách của các em):

tths-1
Các thông tin về chính sách của học sinh:
  • Khuyết tật học hòa nhập
  • Miễn học phí (chọn thông tin chính sách cụ thể trong danh sách)
tths-2
  • Giảm học phí (chọn thông tin chính sách cụ thể trong danh sách)
tths-3
  • Hỗ trợ học tập (chọn thông tin chính sách cụ thể trong danh sách)
tths-4
  • Các thông tin chính sách khác như: Thương binh, con mồ côi, hộ nghèo,…

Ea Kar, ngày 27 tháng 9 năm 2016

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Tiến Dũng