Trang chủ Tin nhà trường Thông báo chương trình đào tạo Giám khảo chấm thi vấn đáp...

Thông báo chương trình đào tạo Giám khảo chấm thi vấn đáp của Hội đồng khảo thí Tiếng Anh Đại học Cambridge

167

Công văn hướng dẫn

Quý thầy cô giáo Tổ Ngoại ngữ có nhu cầu tham gia chương trình đào tạo Giám khảo chấm thi vấn đáp của Hội đồng khảo thí Tiếng Anh Đại học Cambridge thì đăng ký với cô Phạm Thị Dinh trước ngày 20 tháng 7 năm 2019. Trân trọng.

Kế hoạch và mẫu đăng ký

Quý thầy cô giáo Tổ Ngoại ngữ có nhu cầu tham gia chương trình đào tạo Giám khảo chấm thi vấn đáp của Hội đồng khảo thí Tiếng Anh Đại học Cambridge thì đăng ký với cô Phạm Thị Dinh trước ngày 20 tháng 7 năm 2019. Trân trọng.