Trang chủ Nổi bật Thông báo của Sở Y tế Đắk Lắk về việc xét cử...

Thông báo của Sở Y tế Đắk Lắk về việc xét cử tuyển bác sỹ đa khoa năm 2019

313

Những học sinh đã tốt nghiệp THPT với tổng điểm ba môn Toán – Hóa – Sinh từ 21 điểm trở lên, có nguyện vọng đăng ký xét tuyển ngành bác sỹ đa khoa tại ĐH Y Tây nguyên hoặc ĐH Y Phạm Ngọc Thạch thì nghiên cứu hai thông báo dưới đây để đăng ký.

ĐH Y Tây Nguyên

ĐH Y Phạm Ngọc Thạch