Trang chủ Nổi bật Thông báo của Sở Y tế Đắk Lắk về việc xét cử...

Thông báo của Sở Y tế Đắk Lắk về việc xét cử tuyển bác sỹ đa khoa năm 2019

171

Những học sinh đã tốt nghiệp THPT với tổng điểm ba môn Toán – Hóa – Sinh từ 21 điểm trở lên, có nguyện vọng đăng ký xét tuyển ngành bác sỹ đa khoa tại ĐH Y Tây nguyên hoặc ĐH Y Phạm Ngọc Thạch thì nghiên cứu hai thông báo dưới đây để đăng ký.Tải về file này: (83-TB-SYT-DH-Tay-Nguyen.pdf, Unknown)

ĐH Y Phạm Ngọc Thạch: tải tại đây