Trang chủ Cuộc thi của giáo viên Thông báo cuộc thi “Tìm hiểu Bộ Luật hình sự năm 2015”

Thông báo cuộc thi “Tìm hiểu Bộ Luật hình sự năm 2015”

1632

Thực hiện công văn số 850/SGDDT-CTTT ra ngày 04/6/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về viêc phát động tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Bộ Luật hình sự năm 2015”;

Ban giám hiệu thông báo tới toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh cả trường những nội dung sau:

1. Quý thầy/cô và các em học sinh nghiên cứu kỹ Thể lệ, Bộ câu hỏi (có file đính kèm) của cuộc thi để tham gia thi.

2. Thời hạn nộp bài: trước ngày 25/10/2019

3. Cách thức nộp bài:

+ Đối với bài thi của giáo viên: nộp trực tiếp cho đ/c Nguyễn Thị Ánh Ngọc.

+ Đối với bài thi của học sinh: nộp theo đơn vị lớp về cho cô Nguyễn Thị Ánh Ngọc.

Trân trọng thông báo.

Thể lệ: tải tại đây

Bộ câu hỏi: Tải tại đây