Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 120 năm hình thành...

Thông báo: Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 120 năm hình thành và phát triển tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 – 22/11/2024)

3969

Link tham gia cuộc thi: http://timhieu.baodaklak.vn/thamgiacuocthi

[Thể lệ]Tải về file này: (THE-LE-CUOC-THI.docx, 25KB)