Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử ngành công...

Thông báo: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử ngành công tác xã hội tại Việt Nam và lịch sử 30 năm thành lập trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên

41

Thông tin về cuộc thi: https://yswcvn.org/cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-lich-su-nganh-cong-tac-xa-hoi-tai-viet-nam-va-30-nam-thanh-lap-trung-tam-cong-tac-xa-hoi-thanh-thieu-nien/?fbclid=IwAR13J9vx5PqW3Ib5EGgy2Z2ZsDeEs7i501kRYBK_UEb9SvgdK74jkCitbWU_aem_AaIT5ul7cdbMx57VhOEHdEcgIRQybtuhxPZqBlDMgc333g0sw-PtwURnI0nW8cTgAcU5kPwfLTCc1ApMo5_BNsBh

Thời gian diễn ra cuộc thi từ ngày 01/04/2024 – 10/4/2024