Trang chủ Tags Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử ngành công tác xã hội tại Việt Nam và lịch sử 30 năm thành lập trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử ngành công tác xã hội tại Việt Nam và lịch sử 30 năm thành lập trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên

Thông báo: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử ngành công tác xã...

Thông tin về cuộc thi: https://yswcvn.org/cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-lich-su-nganh-cong-tac-xa-hoi-tai-viet-nam-va-30-nam-thanh-lap-trung-tam-cong-tac-xa-hoi-thanh-thieu-nien/?fbclid=IwAR13J9vx5PqW3Ib5EGgy2Z2ZsDeEs7i501kRYBK_UEb9SvgdK74jkCitbWU_aem_AaIT5ul7cdbMx57VhOEHdEcgIRQybtuhxPZqBlDMgc333g0sw-PtwURnI0nW8cTgAcU5kPwfLTCc1ApMo5_BNsBhThời gian diễn ra cuộc thi từ ngày 01/04/2024 - 10/4/2024