Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội...

Thông báo: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

505

Link tham gia cuộc thi: https://myaloha.vn/ct/KRCAXXTải về file này: (KE-HOACH-TO-CHUC-CUOC-THI-TRUC-TUYEN-TIM-HIEU-NGHI-QUYET-DAI-HOI-DOAN-CAP-TINH-VA-TOAN-QUOC_0001.pdf, 1.71MB)