Trang chủ Tags Nhiệm kỳ 2022 – 2027″

nhiệm kỳ 2022 – 2027″

Thông báo về cuộc thi “Tìm hiểu nghị quyết đại hội đại biểu đoàn...

Yêu cầu: 100% ĐVTN các chi đoàn tham gia. Đoàn trường sẽ căn cứ số lượng ĐVTN tham gia để thưởng điểm thi đua...