Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong đoàn...

Thông báo: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong đoàn viên thanh niên” năm 2021 – Tuần 2

1029

* Link dự thi tuần 2: https://bitly.com.vn/gwh18u

* Chủ đề: Luật thanh niên năm 2020

* Thời gian tham gia: Từ 00h00′ ngày 08/10/2021 đến 23h59′ ngày 14/10/2021

* THỂ LỆ CUỘC THI

Thí sinh tham gia trả lới 20 câu hỏi, thời gian tối đa để làm bài thi là 05 phút. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật trên Bảng xếp hạng. Mỗi thí sinh được phép tham gia thi tối đa 02 lần.