Trang chủ Tags Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong đoàn viên thanh niên” năm 2021″

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong đoàn viên thanh niên” năm 2021″

Thông báo: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong đoàn viên thanh...

* Link dự thi tuần 4: https://bit.ly/thituan4 * Chủ đề: Luật phòng chống ma túy * Thời gian tham gia: Từ 00h00' ngày 22/10/2021 đến 23h59' ngày 28/10/2021 *...

Thông báo: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong đoàn viên thanh...

* Link dự thi tuần 3: https://bit.ly/thituan3 * Chủ đề: Luật giao thông đường bộ * Thời gian tham gia: Từ 00h00' ngày 15/10/2021 đến 23h59' ngày 21/10/2021 *...

Thông báo: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong đoàn viên thanh...

* Link dự thi tuần 2: https://bitly.com.vn/gwh18u * Chủ đề: Luật thanh niên năm 2020 * Thời gian tham gia: Từ 00h00' ngày 08/10/2021 đến 23h59' ngày...

Thông báo: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong đoàn viên thanh...

* Link dự thi tuần 1: https://bit.ly/thituan1 * Chủ đề: Luật nghĩa vụ quân sự và Luật bình đẳng giới * Thời gian tham gia: Từ...