Trang chủ Tags Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong đoàn viên thanh niên” năm 2021″

Tag: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong đoàn viên thanh niên” năm 2021″

Thông báo: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong đoàn viên thanh...

* Link dự thi tuần 4:  * Chủ đề: Luật phòng chống ma túy * Thời gian tham gia: Từ 00h00' ngày 22/10/2021 đến 23h59' ngày 28/10/2021 *...

Thông báo: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong đoàn viên thanh...

* Link dự thi tuần 3:  * Chủ đề: Luật giao thông đường bộ * Thời gian tham gia: Từ 00h00' ngày 15/10/2021 đến 23h59' ngày 21/10/2021 *...

Thông báo: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong đoàn viên thanh...

* Link dự thi tuần 2: https://bitly.com.vn/gwh18u * Chủ đề: Luật thanh niên năm 2020 * Thời gian tham gia: Từ 00h00' ngày 08/10/2021 đến 23h59' ngày...

Thông báo: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong đoàn viên thanh...

* Link dự thi tuần 1: * Chủ đề: Luật nghĩa vụ quân sự và Luật bình đẳng giới * Thời gian tham gia: Từ...