Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng,...

Thông báo: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19”

4196

Link tham gia cuộc thi: https://thitimhieuphapluat.daklak.gov.vn/

Yêu cầu: 100% Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia cuộc thi.