Trang chủ Tin nhà trường Thông báo danh sách trúng tuyển, lịch tập trung học sinh, rút...

Thông báo danh sách trúng tuyển, lịch tập trung học sinh, rút hồ sơ, thủ tục phúc khảo của thí sinh thi vào 10 năm học 2013-2014

884

Thông báo

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

THÔNG BÁO

V/v rút hồ sơ, phúc khảo và tập trung học sinh trúng tuyển vào 10 năm học 2013-2014

 

Căn cứ công văn số 711/QĐ-SGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về việc chuẩn y điểm chuẩn và số lượng vào lớp 10 năm học 2013-2014;

Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường;

Nay Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự thông báo:

1) Đối với học sinh không trúng tuyển tại trường (có tổng điểm tuyển sinh từ 20,5 trở xuống): đến nhận hồ sơ tại văn thư nhà trường từ ngày 12/07 đến 15/7/2013 (Khi nhận cần xuất trình thẻ dự thi hoặc Hộ khẩu và CMND).

2) Đối với học sinh có nhu cầu phúc khảo điểm thi, đến phòng bảo vệ nhà trường:

+ Nhận đơn phúc khảo (Mẫu M2);

+ Điền đầy đủ các nội dung trong đơn;

+ Nộp đơn phúc khảo chậm nhất ngày 17/7/2013.

3) Đối với học sinh có trong danh sách trúng tuyển (có tổng điểm tuyển sinh từ 20,75 trở lên):

+ Với các em thi tại THPT Chuyên Nguyễn Du và DTNT NTrang Lơng: Nộp Hồ sơ ĐKDT cho nhà trường (bộ phận văn thư) vào buổi sáng ngày 18/7/2013.

+ Tập trung học sinh  vào lúc 8h00’ ngày 19/7/2013 để chuẩn bị biên chế lớp học cho năm học mới.

Ea Kar, ngày 12 tháng 7 năm 2013

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Thanh Minh

Công văn 711/QĐ-SGDĐT

711-qddiemchuan

Danh sách trúng tuyển

Tải về danh sách trúng tuyển: