Trang chủ Tin nhà trường Thông báo điểm trúng tuyển, lịch tập trung học sinh, rút hồ...

Thông báo điểm trúng tuyển, lịch tập trung học sinh, rút hồ sơ, thủ tục phúc khảo của thí sinh thi vào lớp 10 năm học 2014-2015

316

Thông báo

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

THÔNG BÁO

V/v Công bố điểm chuẩn, thủ tục rút hồ sơ, phúc khảo và tập trung học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2014-2015

Căn cứ quyết định số 690/QĐ-SGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về việc chuẩn y điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015;

Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường;

Nay Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự thông báo:

1) Đối với học sinh không trúng tuyển tại trường (có tổng điểm tuyển sinh từ 15,75 trở xuống): đến nhận hồ sơ tại văn thư nhà trường từ ngày 09/07 đến 15/7/2014 (Khi nhận cần xuất trình thẻ dự thi hoặc Hộ khẩu và CMND).

2) Đối với học sinh có nhu cầu phúc khảo điểm thi, đến phòng bảo vệ nhà trường:

+ Nhận đơn phúc khảo;

+ Điền đầy đủ các nội dung trong đơn;

+ Nộp đơn phúc khảo chậm nhất ngày 15/7/2014.

3) Đối với học sinh trúng tuyển (có tổng điểm tuyển sinh từ 16,00 trở lên):

+ Với các em thi tại THPT Chuyên Nguyễn Du và DTNT NTrang Lơng: Nộp Hồ sơ ĐKDT cho nhà trường (bộ phận văn thư) vào buổi sáng ngày 16/7/2014.

+ Tập trung học sinh vào lúc 8h00’ ngày 05/8/2014 để chuẩn bị biên chế lớp học cho năm học mới.

Ea Kar, ngày 09 tháng 7 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Thanh Minh