Trang chủ Tin nhà trường Thông báo kế hoạch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học...

Thông báo kế hoạch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012-2013

66
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Ea Kar, ngày 01 tháng 6 năm 2012

THÔNG BÁO

V/v thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012-2013

Kính gửi: – Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Kar;

– Các trường THCS trong huyện Ea Kar;

– Phụ huynh và học sinh trên địa bàn huyện Ea Kar.

Căn cứ kế hoạch số 24 /KH-SGDĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2012, về kế hoạch tuyển sinh lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2012 – 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk.

Trường THPT Ngô Gia Tự thông báo về kế hoạch thi tuyển sinh vào lớp 10 đến Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ea Kar, các trường THCS, phụ huynh và học sinh một số nội dung như sau:

1. Phương thức tuyển sinh và môn thi:

Tổ chức thi tuyển 3 môn: Ngữ Văn; Toán (thi tự luận) Tiếng Anh (thi trắc nghiệm).

2. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2012-2013: 600 học sinh.

3. Đối tượng, điều kiện, địa bàn tuyển sinh:

– Là học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc tốt nghiệp bổ túc THCS có độ tuổi từ 15 đến 17 (sinh năm 1997 đến 1995 )

– Các trường hợp sau đây được vào cấp học ở tuổi cao hơn tuổi quy định:

+ Được cao hơn 1 tuổi (sinh năm 1994) với người học là nữ, người học từ nước ngoài về nước;

+ Được cao hơn 2 tuổi  (sinh năm 1993) với người học là người dân tộc thiểu số, người học ở vùng kinh tế –  xã hội khó khăn, người học bị khuyết tật, tàn tật, kém phát triển thể lực và trí tuệ, người học mồ côi không nơi nương tựa, người học trong diện hộ đói nghèo theo quy định của nhà nước;

+ Nếu thuộc nhiều trường hợp quy định tại các điểm trên thì chỉ được áp dụng 1 quy định cho 1 trong các trường hợp đó.

– Học sinh thiếu một tuổi (sinh năm 1998) được phép dự tuyển nếu xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

Địa bàn tuyển sinh:

– Học sinh có hộ khẩu thường trú tại Huyện Ea Kar hoặc học sinh tốt nghiệp THCS tại trường THCS đóng trên huyện Ea Kar.

– Học sinh đăng ký dự tuyển sinh tại địa bàn khác phải có lý do chính đáng thì Hiệu trưởng (nơi tuyển) trình Giám đốc Sở đồng ý mới cho đăng ký dự tuyển

4. Hồ sơ dự tuyển gồm có:

– Đơn xin dự tuyển, đơn đăng ký nguyện vọng vào học các Ban (mẫu do Sở GD&ĐT phát hành thống nhất trong toàn tỉnh);

– Hướng dẫn ghi phiếu dự tuyển, Danh mục các xã thuộc vùng khó khăn (do nhà trường cập nhật);

– Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

– Bản sao bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp bổ túc THCS hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển;

– Bản phô tô công chứng học bạ;

– Bản phô tô công chứng sổ hộ khẩu;

– Bản phô tô công chứng giấy xác nhận thuộc đối tượng hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có);

– 02 ảnh cỡ 3cm x 4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân).

5. Đăng ký nguyện vọng: Học sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng

Nguyện vọng 1: Trường THPT Ngô Gia Tự (phải ghi)

Nguyện vọng 2: Trường THPT Trần Nhân Tông (có thể ghi hoặc không ghi)

Nguyện vọng 3: Không ghi.

6. Chế độ ưu tiên, khuyến khích

6.1 Thực hiện theo Quyết định 12/2006/QĐ-BGD&ĐT (điều 4)

6.1.1. Chính sách ưu tiên:

a) Cộng 3 điểm cho một trong các đối tượng: con liệt sĩ; con thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên; con những người được hưởng chế độ như thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên;

b) Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng:

– Con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, con Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh, bệnh binh và con của người được hưởng chế độ như thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động dưới 81%;

– Người dân tộc thiểu số hiện đang sinh sống, học tập tại các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn;

c) Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng: người dân tộc thiểu số không sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn; người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.

6.1.2. Chính sách khuyến khích cho các đối tượng đạt giải cá nhân trong các kỳ thi ở năm học cuối cấp như sau:

a) Cộng 2 điểm cho người học đạt giải trong các kỳ thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; thi giữa các nước trong khu vực và thi quốc tế; đạt giải nhất trong kỳ thị học sinh giỏi lớp 9, thi văn nghệ, thể thao do sở giáo dục và đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các ngành cấp tỉnh tổ chức;

b) Cộng 1,5 điểm cho người học đạt giải nhì (huy chương bạc) trong các kỳ thi do cấp tỉnh tổ chức được quy định tại điểm a khoản 2 Điều này hoặc được xếp loại giỏi ở kỳ thi nghề phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Cộng 1 điểm cho người học đạt giải ba (huy chương đồng) trong kỳ thi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này do cấp tỉnh tổ chức hoặc được xếp loại khá ở kỳ thi nghề phổ thông do sở giáo dục và đào tạo tổ chức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Cộng 0,5 điểm cho người được xếp loại trung bình ở kỳ thi nghề phổ thông do sở giáo dục và đào tạo tổ chức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6.1.3. Điểm cộng thêm tối đa cho các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích áp dụng cho phương thức thi tuyển là 5,0 điểm.

6.2. Chính sách ưu tiên, khuyến khích khác

+ Vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn thực hiện theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg, ngày 05/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

+ Việc cộng điểm khuyến khích chứng chỉ tin học cho học sinh dự tuyển vào lớp 10 THPT thực hiện như sau:

Chỉ tính điểm khuyến khích trong tuyển sinh vào lớp 10 đối với chứng chỉ do Sở GD&ĐT cấp với phôi chứng chỉ do Bộ GD&ĐT phát hành và được cấp trong cả cấp học THCS.

Chứng chỉ tin học trình độ A xếp loại giỏi, khá, TB được cộng điểm khuyến khích như chứng chỉ nghề phổ thông xếp loại tương ứng. Chứng chỉ tin học trình độ B trở lên được cộng điểm tương ứng với loại giỏi của chứng chỉ tin học trình độ A.

Những học sinh đồng thời có cả chứng chỉ tin học và chứng chỉ nghề phổ thông chỉ được hưởng khuyến khích cho loại có mức điểm khuyến khích cao nhất.

+ Học sinh lớp 9 đạt giải cá nhân trong các kỳ thi Giải Toán, thi Tiếng Anh qua Internet năm học 2011-2012 được cộng điểm khuyến khích khi tuyển sinh vào lớp 10  năm học 2012-2013 như sau:

Cộng 2 điểm cho học sinh đạt giải trong kỳ thi cấp Quốc gia; đạt giải nhất (huy chương vàng) trong kỳ thi cấp tỉnh;

Cộng 1,5 điểm cho học sinh đạt giải nhì (huy chương bạc) trong kỳ thi cấp tỉnh;

Cộng 1,0 điểm cho học sinh đạt giải ba (huy chương đồng) trong kỳ thi cấp tỉnh.

6.3. Điểm cộng thêm tối đa cho các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích là 5,0 điểm.

7.  Phát hành hồ sơ đăng ký dự thi:

Từ ngày 05/6/2012 đến hết ngày 12/6/2012;

– Liên hệ phòng văn thư nhà trường.

8. Lịch thu Hồ sơ đăng ký hồ sơ đăng ký dự thi

Học sinh các trường THCS nộp Hồ sơ đăng ký dự thi theo lịch:

STT Ngày nộp Hồ sơ thi tuyển Sáng Chiều
1 07/6/2012 THCS Chu Văn An THCS Nguyễn Khuyến
2 08/6/2012 THCS Nguyễn Đình Chiểu THCS Trần Phú
3 09/6/2012 THCS Nguyễn Đức Cảnh THCS Nguyễn Văn Trỗi
4 10/6/2012 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm THCS Phan Đình Phùng
5 11/6/2012 THCS Lương Thế Vinh THCS Cao Bá Quát;
THCS Hùng Vương;
THCS Đinh Tiên Hoàng
6 12/6/2012 THCS Phan Chu Trinh;
THCS Hoàng Hoa Thám;
THCS Phan Đăng Lưu
THCS Phạm Hồng Thái;
THCS Hoàng Diệu;
PTDTNT Ea Kar

(Từ ngày 13/6/2012 hết hạn đăng ký dự thi)

9.  Thời gian thí sinh đến xem danh sách, đối chiếu, bổ sung, điều chỉnh các thông tin sai sót của thí sinh:

Từ ngày 14/6 đến hết ngày 15/6/2012.

10. Phát thẻ dự thi cho thí sinh: ngày 20/6/2012

(Khi đi phải mang theo biên lai thu nhận hồ sơ)

11. Ngày thi, lịch thi:

– Ngày thi : 22, 23/6/2012

– Lịch thi:

Ngày Buổi Môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề thi Giờ bắt đầu làm bài
22/6/2012 Sáng Ngữ văn 120 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
Chiều Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 15 14 giờ 30
23/6/2012 Sáng Toán 120 phút 7 giờ 25 7 giờ 30

12. Nội dung đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT nằm trong chương trình THCS hiện hành, chủ yếu trong chương trình lớp 9.

13. Công bố điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển

Từ 05 đến 09/7/2012, xem tại bảng tin và trên website nhà trường.

14. Kế hoạch phúc khảo

– Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi và phải nộp lệ phí phúc khảo theo quy định.

– Thí sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi (mẫu đơn lấy tại văn thư nhà trường) trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả của kỳ thi.

Mọi thông tin chi tiết xem trên website của nhà trường: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0500 3 603 669.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký, đóng dấu)

Trần Thanh Minh