Trang chủ Thi THPT Quốc gia Thông báo nhận giấy chứng nhận kết quả thi và tốt nghiệp...

Thông báo nhận giấy chứng nhận kết quả thi và tốt nghiệp tạm thời kỳ thi THPT QG 2017

390

Hiện đã có giấy chứng nhận kết quả thi và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời kỳ thi THPT QG 2017.

Các em đến trường, liên hệ phòng văn thư để nhận.

Lưu ý: Khi đi mang theo giấy CMND hoặc thẻ dự thi để đối chiếu.