Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Triển khai cuộc thi “Chinh phục tiếng Anh – English...

Thông báo: Triển khai cuộc thi “Chinh phục tiếng Anh – English Beat”

236

[Tab: Kế hoạch]

 

 

 

[Tab: Thể lệ cuộc thi]

HS đăng ký tham gia cuộc thi nhập thông tin vào đường link sau đây trước 15h00′ ngày 22/02/2023!

https://tinyurl.com/DK-TK-thi-Chinh-phuc-Tieng-Anh