Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Triển khai cuộc thi “Chinh phục tiếng Anh – English...

Thông báo: Triển khai cuộc thi “Chinh phục tiếng Anh – English Beat”

245

[Tab: Kế hoạch]

 

 

 Tải về file này: (59_GDĐT-GDTrH-GDTX_English-Beat.pdf, 541KB)

[Tab: Thể lệ cuộc thi]Tải về file này: (05-MOBIFONE7-DLA.pdf, 3.22MB)

HS đăng ký tham gia cuộc thi nhập thông tin vào đường link sau đây trước 15h00′ ngày 22/02/2023!

https://tinyurl.com/DK-TK-thi-Chinh-phuc-Tieng-Anh