Trang chủ Thi THPT Quốc gia Thông báo tuyển sinh của trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh...

Thông báo tuyển sinh của trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh (LPS) năm 2019

401

Năm 2019, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tuyển sinh theo phương thức: Xét tuyển kết hợp với kiểm tra đánh giá năng lực, dựa vào 3 tiêu chí: (1) Điểm học bạ (chiếm tỷ trọng 10% điểm trúng tuyển); (2) Điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019(chiếm tỷ trọng 60% điểm trúng tuyển); và (3) điểm của Bài kiểm tra đánh giá năng lực do trường tổ chức (chiếm tỷ trọng 30% điểm trúng tuyển).
Theo Đề án tuyển sinh của Trường, để được xét tuyển vào Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thí sinh phải:

  1. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo thời gian đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại các đơn vị tiếp nhận hồ sơ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
    2. Đăng ký xét tuyển trên trang tuyển sinh của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tại địa chỉ: http://dangkyxettuyen.hcmulaw.edu.vn (đây là yêu cầu bắt buộc).

Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của thí sinh có nguyện vọng theo học tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, theo công văn hướng dẫn, thông báo của trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh (LPS), Ban tuyển sinh ĐH-CĐ trường THPT Ngô Gia Tự thông báo:

  1. Đối với học sinh: Học sinh của Quý trường có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (mã trường: LPS) năm 2019 kiểm tra việc kê khai thông tin đã đầy đủ, chính xác hay chưa? Trường hợp chưa đăng ký hoặc đăng ký nhưng đầy đủ thông tin thì phải đăng ký và hoàn tất quá trình đăng ký trước 17g00 ngày 16/7/2019 tại địa chỉ: http://dangkyxettuyen.hcmulaw.edu.vn (đây là yêu cầu bắt buộc).
  2. Đối với nhà trường THPT Ngô Gia Tự: Cung cấp cho trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh những thông tin liên quan của tất cả thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh năm 2019, đặc biệt là “Số điện thoại di động” và “Địa chỉ email” để ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh đối chiếu dữ liệu và thông báo trực tiếp cho những thí sinh đã đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng chưa đăng ký xét tuyển trực tuyến trên trang tuyển sinh của Trường. (Nhà trường đã thực hiện).

Công văn thông báo: