Trang chủ Tuyển sinh Đại học - Cao đẳng Thông báo tuyển sinh ĐH, TC chính quy vào ngành Công an...

Thông báo tuyển sinh ĐH, TC chính quy vào ngành Công an nhân dân năm 2024

185

Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk về tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2024, Công an huyện Ea Kar thông báo tuyển sinh đại học, trung cấp chính quy tuyển mới trong CAND năm 2024 như sau:

I. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

1. Đối tượng

– Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ (có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển);

– Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND ( có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển);

– Học sinh Trường Văn hóa – Bộ Công an (đăng ký dự tuyển và sơ tuyển tại Trường Văn hóa – Bộ Công an).

– Công dân thường trú tại huyện Ea Kar.

2. Điều kiện dự tuyển; ưu tiên trong tuyển sinh

Người dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo, phải đáp ứng các điều kiện sau:

– CSNV Công an tại ngũ:

+ Đạo đức/ Hạnh kiểm: Phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước năm dự tuyển.

+ Học lực: Trong những năm học THPT đạt học lực từ “Trung bình” trở lên, không áp dụng điều kiện từng môn trong tổ hợp thi đạt 6,5 trở lên.

+ Sức khỏe: Áp dụng theo tiêu chuẩn chiều cao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại thời điểm tuyển chọn. BMI đạt từ 18,5 – 30.

– Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND:

+ Đạo đức/ Hạnh kiểm:Trong thời gian tại ngũ hàng năm đều đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

+ Học lực:

Trong những năm học THPT đạt học lực từ “Khá” trở lên.

Điểm trung bình từng môn trong tổ hợp xét tuyển đạt 6.5 trở lên.

Đối tượng 01: đạt học lực từ “Trung bình” trở lên, không áp dụng điều kiện từng môn trong tổ hợp thi đạt 6,5 trở lên.

+ Sức khỏe:

Nam: 1m64 – 1m95; Nữ: 1m58 – 1m80. BMI đạt từ 18,5 – 30.

Đối tượng là người DTTS: Nam: 1m62 – 1m95; Nữ: 1m56 – 1m80. BMI đạt từ 18,5 – 30.

Đối tượng 01: Nam: 1m60 – 1m95; Nữ: 1m55 – 1m80. BMI đạt từ 18,5 – 30.

– Học sinh Trường Văn hóa – Bộ Công an:

+ Đạo đức/ Hạnh kiểm: Trong những năm học THPT và tương đương hạnh kiểm đạt loại “Khá” trở lên; không quá 22 tuổi, trường hợp là người DTTS không quá 25 tuổi; chưa kết hôn, chưa có con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật.

+ Học lực:

Trong những năm học THPT đạt học lực từ “Khá” trở lên.

Điểm trung bình từng môn trong tổ hợp xét tuyển đạt 6.5 trở lên.

Đối tượng 01: đạt học lực từ “Trung bình” trở lên, không áp dụng điều kiện từng môn trong tổ hợp thi đạt 6,5 trở lên.

+ Sức khỏe:

Nam: 1m64 – 1m95; Nữ: 1m58 – 1m80. BMI đạt từ 18,5 – 30.

Đối tượng là người DTTS: Nam: 1m62 – 1m95; Nữ: 1m56 – 1m80. BMI đạt từ 18,5 – 30.

Đối tượng 01: Nam: 1m60 – 1m95; Nữ: 1m55 – 1m80. BMI đạt từ 18,5 – 30.

– Công dân thường trú tại địa phương nơi sơ tuyển:

+ Đạo đức/ Hạnh kiểm: Trong những năm học THPT và tương đương hạnh kiểm đạt loại “Khá” trở lên; không quá 22 tuổi, trường hợp là người DTTS không quá 25 tuổi; chưa kết hôn, chưa có con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật.

+ Học lực:

Trong những năm học THPT đạt học lực từ “Khá” trở lên.

Điểm trung bình từng môn trong tổ hợp xét tuyển đạt 7.0 trở lên, trường hợp là người DTTS: đạt từ 6,5 trở lên.

Đối tượng 01: đạt học lực từ “Trung bình” trở lên, không áp dụng điều kiện từng môn trong tổ hợp thi đạt 6,5 trở lên.

+ Sức khỏe:

Nam: 1m64 – 1m95; Nữ: 1m58 – 1m80. BMI đạt từ 18,5 – 30.

Đối tượng là người DTTS: Nam: 1m62 – 1m95; Nữ: 1m56 – 1m80. BMI đạt từ 18,5 – 30.

Đối tượng 01: Nam: 1m60 – 1m95; Nữ: 1m55 – 1m80. BMI đạt từ 18,5 – 30.

* Ngoài ra thí sinh phải đảm bảo các điều kiện khác về chính trị, phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định hiện hành của Bộ Công an.

* Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức phải đáp ứng thêm các điều kiện riêng theo quy định.

3. Phương thức tuyển sinh, trường áp dụng và chỉ tiêu tuyển sinh

3.1. Phương thức tuyển sinh:

+ Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo và quy định của Bộ Công an.

+ Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.

+ Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an (thí sinh đăng ký 01 tổ hợp dự tuyển và 01 mã bài thi đánh giá của Bộ Công an để dự tuyển).

3.2. Chỉ tiêu xét tuyển: được xác định theo từng trường, từng vùng, từng ngành, từng đối tượng (nam, nữ), từng phương thức tuyển sinh (dành cho vùng 5 – các tỉnh Tây Nguyên)

*Lưu ý: Thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại 01 trường CAND.

4. Thủ tục đăng kí sơ tuyển

– Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ đăng ký dự tuyển tại đơn vị công tác.

– Học sinh Trường Văn hóa – Bộ Công anđăng ký dự tuyển tại Trường Văn hóa – Bộ Công an.

– Học sinh phổ thông (gồm cả học sinh đã tốt nghiệp các năm trước) , công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND hoặc nghĩa vụ quân sự đăng ký sơ tuyển tại Công an huyện Ea Kar.

– Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng ký và mang theo học bạ (bản chính hoặc bản sao có công chứng), giấy khai sinh kèm theo giấy CMND hoặc CCCD. Đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ CAND hoặc nghĩa vụ quân sự ngoài các giấy tờ trên, mang thêm quyết định xuất ngũ.

– Thí sinh không được đăng ký sơ tuyển tại nhiều Ban tuyển sinh thuộc Bộ Công an, nếu vi phạm sẽ không được xét tuyển vào các trường CAND.

5. Hướng dẫn thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào trường CAND đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và đăng kí nguyện vọng trên Cổng dịch vụ tuyển sinh

– Thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và đào tạo địa phương nơi cư trú và đăng kí tại Công an cấp huyện và tương đương theo hộ khẩu thường trú hoặc nơi đóng quân. Thí sinh dự tuyển vào các trường CAND phải khai Phiếu đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành (bản giấy hoặc bản điện tử) và Phiếu đăng kí xét tuyển đại học CAND do Bộ Công an ban hành. Lưu ý: thí sinh thống nhất sử dụng 1 số CMND (hoặc CCCD) .

– Thí sinh nộp đầy đủ các tài liệu hồ sơ được nêu tại mục hồ sơ tuyển sinh của hướng dẫn này. Nếu thí sinh không nộp đầy đủ các tài liệu trên thì không được đăng kí dự thi (trừ các trường hợp có quy định khác).

– Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh (bao gồm thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường CAND) được đăng kí nguyện vọng xét tuyển chính thức theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo. Thí sinh đã đạt sơ tuyển và đăng kí xét tuyển vào trường CAND được điều chỉnh nguyện vọng đăng kí xét tuyển giữa các ngành, nhóm ngành, các trường CAND so với nguyện vọng đã khai trên Phiếu đăng kí xét tuyển đại học CAND, đảm bảo quy định về phân vùng tuyển sinh.

– Điều kiện để điều chỉnh nguyện vọng:

+ Nguyện vọng trường CAND xét tuyển trên Cổng dịch vụ tuyển sinh phải ở thứ tự nguyện vọng số 1;

+ Tổ hợp xét tuyển: các Trường CAND xét tuyển theo tổ hợp tuyển sinh của nhóm ngành, ngành đã công bố và theo tổ hợp thí sinh đăng ký xét tuyển, đảm bảo điều kiện sơ tuyển theo quy định. Trường hợp thí sinh không đăng ký tổ hợp xét tuyển trên dữ liệu tuyển sinh của Bộ Công an thì sẽ không sử dụng tổ hợp đó để xét tuyển.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÍ GHI DANH, SƠ TUYỂN

1. Thời gian đăng kí ghi danh, sơ tuyển

– Thời gian đăng ký ghi danh, sơ tuyển sơ bộ: Công dân thường trú tại địa phương, Chiến sĩ nghĩa vụ phục vụ tại địa bàn huyện: Từ ngày ban hành hướng dẫnđến hết ngày 14/4/2024.

– Thời gian khám sức khỏe: Hoàn thành trước ngày 18/4/2024.

– Thời gian kiểm tra khả năng vận động: Dự kiến ngày kiểm tra chính thức: 20 – 21/4/2024 và 01 buổi kiểm tra dự phòng (dành cho thí sinh có lý do bất khả kháng: dịch bệnh, tham gia thi cử hoặc các lý do chính đáng khác): ngày 04/5/2024.

2. Địa điểm đăng ký ghi danh, sơ tuyển

Đội Tham mưu, Công an huyện Ea Kar (Thôn 9, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk)

* Mọi chi tiết khác thí sinh chưa rõ liên hệ trực tiếp Đội Tham mưu, Công an huyện Ea Kar (Đ/c Trung uý Nguyễn Thị Phương Thảo, SĐT: 0386.216.296) để được hướng dẫn.

Xem thêm thông báo tuyển sinh của Công an huyện Ea Kar tại link: https://officialaccount.me/d/1743660585375238026?zl3rd=815789662550058820&id=ce2dbe5d3e18d7468e09