Trang chủ Giáo án điện tử Thông báo về Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện

Thông báo về Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện

428

Thực hiện Công văn số 1473/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 30/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc triển khai Thể lệ cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử;

Hiệu trưởng khuyến khích thầy cô giáo của trường nghiên cứu kỹ thể lệ của Cuộc thi, nếu có nhu cầu và đáp ứng đầy đủ điều kiện trong quy chế thì tham gia Cuộc thi này.