Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo về cuộc thi “Tìm hiểu nghị quyết đại hội đại...

Thông báo về cuộc thi “Tìm hiểu nghị quyết đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027”

385

Yêu cầu: 100% ĐVTN các chi đoàn tham gia. Đoàn trường sẽ căn cứ số lượng ĐVTN tham gia để thưởng điểm thi đua cho các tập thể lớp. Cụ thể như sau:
Từ 91-100% ĐVTN của chi đoàn tham gia: +30đ
Từ 76-90% ĐVTN của chi đoàn tham gia: +20đ
Từ 50-75% ĐVTN của chi đoàn tham gia: +15đ
Dưới 50% ĐVTN của chi đoàn tham gia: -30đ

Chú ý: Nhập thông tin lớp…, trường THPT Ngô Gia Tự (KHÔNG ghi địa chỉ nhà)

Link tham gia cuộc thihttps://myaloha.vn/cuoc-thi/cuoc-thi-tim-hieu-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-dak-lak-lan-thu-xii-35135