Trang chủ Tin nhà trường Thông báo về cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và...

Thông báo về cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

976

Link tham gia cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn/

[Tab: Cv kéo dài thời gian thi]Tải về file này: (12CVKO1.pdf, 429KB)

[Tab: Công văn]Tải về file này: (1469_TB_BGDDT.pdf, 848KB)

[Tab: Thể lệ]Tải về file này: (1262_QD_BGDDT-THE-LE.pdf, 3.95MB)