Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo về cuộc thi “Viết và thuyết trình tuyên truyền An...

Thông báo về cuộc thi “Viết và thuyết trình tuyên truyền An toàn giao thông”

934Tải về file này: (THE-LE-THI-VIET-VA-THUYET-TRINH-TUYEN-TRUYEN-ATGT.pdf, Unknown)

Chú ý: Mỗi đơn vị lớp 10,11 nộp tối thiểu 4 bài hạn chót Thứ 6 ngày 06/12/2019. Thưởng 8 điểm/ 1 bài có chất lượng. Nộp không đủ số lượng trừ 8 điểm/ 1 bài. (Lưu ý: Khuyến khích các HS lớp 12 tích cực tham gia).