Trang chủ Tin nhà trường Thông báo về việc chỉnh sửa các sai sót trong điểm thi

Thông báo về việc chỉnh sửa các sai sót trong điểm thi

43

Thông báo về việc chỉnh sửa các sai sót trong điểm thi

Để thuận tiện cho học sinh trong việc chỉnh sửa điểm thi tập trung nếu có sai sót trong quá trình chấm trả bài kiểm tra cho học sinh. Nhà trường đề nghị học sinh thực hiện đầy đủ một số nội dung trong quy định sau:

1.     Học sinh ghi rõ trên góc trái của tờ bài làm:
Họ tên:……………………………………… Học lớp:………………….
Số báo danh:………………………………..Phòng thi:…………………
Ngày thi:…………………………………….tuần thi: …………………..
Môn thi:…………………………………….Thời gian làm bài: …………
Nội dung sai sót xin chỉnh sửa: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

2.     Nếu phát hiện ra có sai sót về điểm trong tờ bài thi của mình (thầy cô giáo chấm sai hoặc sai giữa bài thi so với điểm thi công bố trên trang Web của trường,…) thì cán bộ lớp hoặc cán bộ đoàn tập hợp bài thi lại, đưa trực tiếp cho thầy Nguyễn Tiến Dũng để được rà soát, chỉ đạo chấm lại bài.

Lưu ý:
Học sinh đưa bài kiểm tra có sai sót cho thầy Nguyễn Tiến Dũng vào các buổi sáng thứ hai hằng tuần tại phòng hiệu phó (nếu không đúng ngày thầy Dũng sẽ sẽ không nhận).
– Nếu sau khi trả bài kiểm tra một tuần mà học sinh không có thắc mắc về sai sót thì sau đó nhà trường sẽ không giải quyết các thắc mắc của học sinh.
–  Sau khi bài thi được chấm lại thì kết quả của bài thi là kết quả của lần chấm lại (kể cả điểm thấp hơn so với điểm ban đầu)
– Học sinh theo dõi đề và đáp án trên trang Web của trường (thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn)

Ea Kar, ngày 10 tháng 10 năm 2010

P. Hiệu trưởng

NGUYỄN TIẾN DŨNG