Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên THÔNG BÁO: VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MAY ĐỒNG PHỤC NH 2021- 2022

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MAY ĐỒNG PHỤC NH 2021- 2022

763Tải về file này: (DS-HS-TRUNG-TUYEN-VAO-10-NH-2021-2022-CHUA-DANG-KY-MAY-DONG-PHUC.pdf, 157KB)

Danh sách này có 55 HS đã trúng tuyển vào 10 năm học 2021 – 2022 chưa đăng ký may đồng phục. Các em liên hệ cô Nguyễn Thị Ánh Ngọc (ĐT: 0985.93.44.45) để đăng ký đồng phục. Thời gian: Chậm nhất ngày 12/08/2021 để kịp có đồng phục cho năm học mới.