Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Về việc tổ chức “Hiến máu tình nguyện” – Từ...

Thông báo: Về việc tổ chức “Hiến máu tình nguyện” – Từ 7h00′ ngày 06/06/2021 tại Trung tâm văn hóa huyện Ea Kar

336

Đối tượng tham gia: Từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ sức khỏe

Đăng ký: Lập danh sách gửi về cô Ánh Ngọc (ĐT: 0985 934445)Tải về file này: (830cv.pdf, 1.11MB)