Trang chủ Tags Hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện

Giới thiệu khen thưởng cá nhân nhiều lần hiến máu tình nguyện

Thầy cô nào đã hiến máu tình nguyện từ 10 lần trở lên trong giai đoạn 2008 - 2018 thì báo về cho thầy...