Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên THÔNG BÁO: VỊ TRÍ VÀ CÁCH THỨC CHẤM THI LÀM BÁNH CHƯNG...

THÔNG BÁO: VỊ TRÍ VÀ CÁCH THỨC CHẤM THI LÀM BÁNH CHƯNG VÀ VIẾT THƯ PHÁP

2176

Quy cách chấm điểm của Ban giám khảo

Phân bố vị trí cho các lớp