Trang chủ Tin nhà trường Thủ tục xét học bổng Niềm hy vọng

Thủ tục xét học bổng Niềm hy vọng

58

THÔNG BÁO THỦ TỤC XÉT CẤP HỌC BỔNG

NIỀM HY VỌNG CỦA BÁO LAO ĐỘNG

1. TIÊU CHUẨN (Đáp ứng hai điều kiện sau)

Điều kiện 1: Phải đảm bảo một trong các tiêu chuẩn sau đây

– Gia đình thuộc diện nghèo, đói

– Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

– Bản thân mắc bệnh hiểm nghèo

– Học sinh dân tộc thiểu số

Điều kiện 2 : Phải đảm bảo tiêu chuẩn sau đây

– Học lực : Từ khá trở lên, hạnh kiểm tốt

2. HỒ SƠ

– Đơn xin xét cấp học bổng niềm hy vọng

3. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ

– Chậm nhất thứ 2 ngày 28 tháng 9 năm 2009

– Nơi nhận : Phòng Hiệu trưởng

Tải đơn đăng ký xét học bổng: Download