Trang chủ Tin nhà trường Tổ Ngoại Ngữ – Phân Công Dạy Thay (Tuần 16), HK1, 2013-2014

Tổ Ngoại Ngữ – Phân Công Dạy Thay (Tuần 16), HK1, 2013-2014

77

PHÂN CÔNG DẠY THAY

 

Dạy thay đ/c: Mai Thị Như Ý + Lê Văn Trung

 

Thứ

Buổi

Tiết

Lớp dạy

Nội dung

Người được phân công

SÁU

Sáng

112T10Xem lịch báo giảngHoàng Thị Thu
212T13Xem lịch báo giảngHoàng Thị Thu
312T9Xem lịch báo giảngTrình Thị Ngọc Thảo
512T11Xem lịch báo giảngMai Thanh Thắng

BẢY

Sáng

112T5Xem lịch báo giảngNguyễn Ngọc Quý
212T7Xem lịch báo giảngNguyễn Ngọc Quý
312T4Xem lịch báo giảngNguyễn Ngọc Quý
312T13Xem lịch báo giảngHoàng Thị Thu
412T3Xem lịch báo giảngMai Thanh Thắng
512T11Xem lịch báo giảngMai Thanh Thắng

 

Eakar, Ngày 5  tháng 12 năm 2013

Người phân

TTCM

ĐÀO CÔNG VINH