Trang chủ Tags Tổ ngoại ngữ

tổ ngoại ngữ

[Tổ Ngoại ngữ] Phân công dạy thay tuần 16, HK1, 2013-2014

[Tổ Ngoại ngữ] Phân công dạy thay tuần 16, HK1, 2013-2014 Dạy thay đ/c Mai Thị Như Ý (lí do : đi thi)

[Tổ Ngoại ngữ] Phân công dạy thay tuần 12, HK1, 2013-2014

[Tổ Ngoại ngữ] Phân công dạy thay tuần 12, HK1, 2013-2014 Phân công dạy thay đ/c Mai Thị Như Ý

[tổ Ngoại ngữ] Phân công dạy thay tuần 11, HK1, 2013-2014

[tổ Ngoại ngữ] Phân công dạy thay tuần 11, HK1, 2013-2014. Phân công dạy thay cho đ/c Mai Thanh Thắng và Lê Văn Trung